Metro w Warszawie

Skrzyżowanie ulic Waliców i Grzybowskiej

Ostrobramska przy Centrum Handlowym Promenada