Otwarte Pon- PT 8:00-17:00, Sob 8-13
Email info@kruszenie-betonu.pl Zadzwoń +48 22 615 58 92 +48 602 392 091
Otwarte Pon- PT 8:00-17:00, Sob 8-13
Email info@kruszenie-betonu.pl Zadzwoń +48 22 615 58 92 +48 602 392 091

Czy na rozbiórkę potrzebne jest pozwolenie?

rozbiórka budynkuW przypadku rozbiórki danej nieruchomości, nawet jeżeli jest to własność, konieczne jest zgłoszenie tego faktu do odpowiednich władz. W niektórych przypadkach wymagane jest uzyskanie pozwolenia, w innych natomiast wystarczy samo zgłoszenie. Kiedy zatem wystarczy jedynie zgłosić rozbiórkę budynku?

Nie jest potrzebne zezwolenie wówczas, gdy wyburzany budynek:

 • nie jest wpisany do rejestru zabytków,
 • nie jest objęty ochroną konserwatora,
 • nie było wymagane pozwolenie na jego budowę,
 • jego wysokość jest niższa niż 8m,
 • zlokalizowany jest od obrzeża działki w odległości nie mniejszej niż połowa jego wysokości.

Planowaną rozbiórkę należy zgłosić do starostwa powiatowego. W złożonych dokumentach należy określić rodzaj zaplanowanych prac. Po upływie 30 dni od zgłoszenia, jeśli urząd nie wyrazi sprzeciwu, można przystąpić do wyburzenia.

A kiedy niezbędne jest uzyskanie pozwolenia? Wymagania dotyczące pozwolenia obejmują budynki, które są chronione przez prawo lub konserwatora. Zezwolenie wymagane jest wówczas, gdy wyburzany budynek nie obejmuje wytycznych dotyczących jedynie zgłoszenia, tzn.:

 • jest wpisany do rejestru zabytków lub Listę Skarbów Dziedzictwa, uznany jest za pomnik historyczny bądź usytuowany jest w parku kulturowym,
 • jest objęty ochroną konserwatora,
 • jego wysokość wynosi 8 m lub więcej,
 • zlokalizowany jest zbyt blisko linii wyznaczającej granicę działki.

Ponadto, o pozwolenie należy ubiegać się wtedy, kiedy rozbiórka nieruchomości mogłaby wywrzeć niekorzystny wpływ na stan okolicznych wód lub ogólny stan środowiska.

Jakie dokumenty należy złożyć w przypadku ubiegania się o pozwolenie na rozbiórkę? Najważniejsze dokumenty, które muszą znaleźć się w urzędzie to:

 • projekt rozbiórki, plan zlokalizowania budynku
 • szczegółowy opis i rodzaj planowanych czynności, w tym także opis zabezpieczeń,
 • zgoda właściciela nieruchomości,
 • dokument potwierdzający, że budynek nie jest objęty ochroną.

Powyższe informacje należy złożyć do odpowiedniej instytucji, którą może być starostwo, urząd wojewódzki czy urząd miasta na prawach powiatu.