Otwarte Pon- PT 8:00-17:00, Sob 8-13
Email info@kruszenie-betonu.pl Zadzwoń +48 22 615 58 92 +48 602 392 091
Otwarte Pon- PT 8:00-17:00, Sob 8-13
Email info@kruszenie-betonu.pl Zadzwoń +48 22 615 58 92 +48 602 392 091

Czy potrzebne jest pozwolenie na rozbiórkę budynku?

Czy potrzebne jest pozwolenie na rozbiórkę budynku

Rozbiórka budynku jest procesem, który wiąże się z usunięciem istniejącej konstrukcji i może mieć różne cele – od budowy nowego obiektu na danym miejscu po przywrócenie terenu do naturalnego stanu. W Polsce istnieją określone przepisy prawne regulujące ten proces.

W większości przypadków do rozbiórki domu lub innego budynku wymagane jest pozwolenie. Wyjaśniamy, kiedy należy uzyskać taką dokumentację, a kiedy wystarczy powiadomienie o konieczności rozbiórki. Wiele zależy tutaj od lokalizacji oraz wielkości nieruchomości.

Rozbiórka budynku – istotne kwestie

Jeśli chodzi o procedury budowlane, zawsze najlepiej jest sprawdzić swoją znajomość Prawa Budowlanego – pamiętaj, że w 2023 roku zmieniły się przepisy regulujące budowę nowych budynków mieszkalnych.

Rozbiórka budynku jest jednym z etapów prac budowlanych regulowanych przez ustawę Prawo budowlane. Oznacza to, że przed rozpoczęciem rozbiórki nieruchomości konieczne jest uzyskanie pozwolenia. Nie zawsze jednak tak jest, gdyż ustawodawca przewidział w tym zakresie szereg wyjątków. Jeśli wniosek o rozbiórkę nie jest wymagany, w wielu przypadkach wystarczy jedynie zgłoszenie rozbiórki budynku.

Wniosek o rozbiórkę budynku należy złożyć w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym. Po wydaniu pozwolenia na rozbiórkę obowiązuje trzyletni okres karencji. Po tym okresie decyzja wygasa.

Kiedy wymagane jest pozwolenie na rozbiórkę domu?

W niektórych przypadkach wymagane jest pozwolenie na rozbiórkę domu lub innego budynku. Dotyczy to w szczególności budynków o określonej kubaturze, lokalizacji i wysokości. To samo dotyczy pozwolenia na budowę domu. Jeśli budynek nie jest duży, wymagany jest jedynie wniosek o pozwolenie na budowę. To samo dotyczy rozbiórki. Zasadniczo, jeśli nie potrzebujesz pozwolenia na budowę budynku, nie potrzebujesz również pozwolenia na jego rozbiórkę.

Jakie rodzaje budynków wymagają pozwolenia na rozbiórkę? 

Budynki, które wymagają pozwolenia na rozbiórkę to przede wszystkim:

  • budynki o wysokości powyżej 8 m;
  • budynki o powierzchni większej niż 25 m2;
  • budynki tuż przy granicy działki;
  • budynki na samej granicy działki;
  • budynki przylegające do innych budynków;
  • budynki, które określone są jako zabytki;
  • budynki na obszarach objętych ochroną konserwatorską;
  • budynki znajdujące się w odległości mniejszej niż połowa wysokości budynku od granicy terenu.

Budynki podlegające zgłoszeniu rozbiórki, a nie pozwoleniu na rozbiórkę, mogą nadal wymagać odpowiedniej dokumentacji. Pozwolenie na rozbiórkę należy uzyskać w przypadku budynków, których rozbiórka mogłaby zagrozić środowisku naturalnemu lub wodnemu.

Kiedy pozwolenie na rozbiórkę nie jest wymagane? 

Zasadniczo nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę w przypadkach innych niż wymienione powyżej. Jaka dokumentacja jest zatem wymagana? Jeśli pozwolenie na rozbiórkę nie jest wymagane, wystarczy zgłoszenie rozbiórki do odpowiednich władz.

Nie ma konieczności zgłaszanie rozbiórki, jeśli:

  • budynek ma wysokość mniejszą niż 8 m (ale nie mniejszą niż połowa wysokości budynku od granicy działki);
  • budynek nie znajduje się na granicy działki i spełnia powyższe wymagania;
  • budynek nie jest zabytkiem i nie znajduje się pod nadzorem konserwatora zabytków;
  • budynek nie wymaga pozwolenia na budowę (ale nie może być zabytkiem).

Jaka grozi kara za rozbiórkę budynku bez pozwolenia?

Decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę należy uzyskać w ciągu trzech tygodni od zgłoszenia. Jeśli po upływie tego terminu nie otrzymamy żadnej decyzji, może ona zostać uznana za zgodę na rozbiórkę. Od momentu wydania pozwolenia na rozbiórkę domu lub innego obiektu budowlanego, okres do przeprowadzenia rozbiórki wynosi trzy lata.

Jeśli nie uzyska się pozwolenia na rozbiórkę pomimo wskazań lub rozpocznie się rozbiórkę budynku przed uzyskaniem tego pozwolenia, można narazić się na kary i grzywny. Jeśli bez pozwolenia wyburzy się budynek szczególny, np. budynek chroniony, może grozić kara pozbawienia wolności od dwóch do pięciu lat.