Otwarte Pon- PT 8:00-17:00, Sob 8-13
Email info@kruszenie-betonu.pl Zadzwoń +48 22 615 58 92 +48 602 392 091
Otwarte Pon- PT 8:00-17:00, Sob 8-13
Email info@kruszenie-betonu.pl Zadzwoń +48 22 615 58 92 +48 602 392 091

Czym są roboty ziemne?

Czym są roboty ziemne

Gdzie zaczyna się budowa? Odpowiedź jest prosta. Właściwe przygotowanie placu budowy i rozplanowanie prac ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania wydajności i bezpieczeństwa. Wymaga to prac ziemnych, które są pierwszym podstawowym etapem każdego projektu budowlanego.

W tym artykule poradnikowym przedstawimy podstawowe informacje na temat prac ziemnych w Polsce, w tym ich znaczenie, rodzaje i zastosowanie.

Roboty ziemne – najważniejsze informacje

Roboty ziemne, inaczej prace ziemne to prace budowlane polegające na wykopywaniu, przemieszczaniu, kształtowaniu lub całkowitym usuwaniu naturalnego gruntu (ziemi). Roboty ziemne mają zazwyczaj charakter pomocniczy lub tymczasowy, a rzadko główny.

Roboty ziemne wykonywane są najczęściej w czasie realizacji takich realizacji budowlanych jak: 

  • fundamenty konstrukcji naziemnych (np. domów jednorodzinnych, garaży lub pomieszczeń gospodarczych);
  • obiekty i konstrukcje podziemne (np. zbiorniki, tunele, schrony czy rurociągi);
  • podkłady pod różnego rodzaju nawierzchnie (np. drogi, parkingi, lotniska, podjazdy);
  • kształtowanie krajobrazu (np. nasypy, tworzenie sztucznych wąwozów).

Rodzaje robót ziemnych

Prace ziemne można podzielić na dwie podstawowe kategorie:

  • wykopy – są to wszystkie prace, które odbywają się pod powierzchnią ziemi, wykopy można podzielić na wykopy wąskoprzestrzenne (czyli rowy, których głębokość jest dużo większa, niż ich szerokość oraz długość), wykopy szerokoprzestrzenne (to z kolei rowy, których szerokość oraz długość dużo przekraczają głębokość), a także oraz wykopy tymczasowe (opisane powyżej rozwiązania mogą być wykopami tymczasowymi);
  • nasypy – to wszystkie prace, które odbywają się ponad powierzchnią gruntu, kategoria ta rozróżnia nasypy kontrolowane, które są układane i zagęszczane odpowiednimi warstwami oraz nasypy niekontrolowane (mogą to być np. hałdy lub stosy).

Rozróżnia się również:

  • podstawowe roboty ziemne – wśród nich można wymienić takie roboty ziemne jak: makroniwelacja, wykopy szerokoprzestrzenne, wykopy wąskoprzestrzenne, wypełnianie, zagęszczanie, kształtowanie i wyrównywanie;
  • roboty ziemne wykończeniowe – tego typu prace ziemne to: wyrównywanie dna wykopów, wykopy pod stopy fundamentowe, profilowanie nasypów, układanie gleby roślinnej na trawnikach, polach i skarpach;
  • roboty ziemne przygotowawcze i porządkowe – tu z kolei mamy do czynienia z takimi pracami jak:  wytyczanie budowli ziemnych, usuwanie trawników, wycinanie oraz karczowanie pni i krzewów, odprowadzanie wody burzowej i tymczasowe obniżanie poziomu wód gruntowych.

Roboty ziemne – specjalistyczny sprzęt

Roboty ziemne takie jak np. wykopy można rzecz jasna wykonywać przy użyciu standardowych rozwiązań, takich jak szpadle i łopaty. Niestety, metoda ta jest czasochłonna i nieefektywna, w związku z tym wielu pracowników budowlanych i firm decyduje się na rozwiązania zautomatyzowane. Do prac ziemnych najczęściej wykorzystuje się zatem ciężki sprzęt budowlany, taki jak koparki (w tym koparki gąsienicowe) i minikoparki.